ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ                                     Καλαμάτα  04-04-2017
ΤΕΛΩΝΕΙΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                      Αρ. Πρωτ.:  2760

Δ/νση : Πλατεία Τελωνείου     
Τ.Κ.: 241 31 
Πληροφορίες: Γιαλλελής Γ
Τηλέφωνο : 2721 365823
Φαξ: 2721 365801
Email:
 
 
 

                                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

     Γνωστοποιούμε ότι στην Καλαμάτα την 25η Απριλίου 2017 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για Ο.Τ.Κ.Ζ. και κυκλοφορία.              

                 
 
 
 
 
                                                                                               Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
 
 
 
 
 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Μυτιλήνη  03-04-2017
Α.Α.Δ.Ε.                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 1177
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Προκυμαία Μυτιλήνης
81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πληροφορίες: Βαμβούρης Γεώργιος
Τηλεφ.: 2251046340
 
       
 
 
 

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

            Στις 26-04-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα  του Τελωνείου Μυτιλήνης , θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν  οχήματα για κυκλοφορία και διάλυση (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Πληροφορίες στα τηλ. 2251023196 κο Νησιώτη και 2251046340 κο Βαμβούρη στο τελωνειακό κατάστημα.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ/Α΄

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ                                     ΣΤΥΛΙΔΑ                                                                                                                       31-3-2017
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ  1879
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ζιώγας  Ελευθέριος                                                       
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                        
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:35300
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2238351211
ΦΑΧ :2238024344
                                                                                                                               
 
 
 
                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σας γνωστοποιούμε ότι στις 25 -04-2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα  του Τελωνείου Στυλίδας θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα αφορά επιβατικά οχήματα για κυκλοφορία  κοινοτικά, Οχήματα Τέλους  Κύκλου  Ζωής κοινοτικά &μη κοινοτικά με ΕΔΟΕ, δίτροχα  μοτοποδήλατα –μοτοσυκλέτες  για διάλυση
Κοινοτικά- μη  κοινοτικά, φορτηγά πάνω  από 3,5τ για διάλυση κοινοτικά.

                                                                                                                                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
 
                                                                                                                                                                                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                                        Πάτρα, 30/03/2017
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ.: 5576
 
Δ/νση: Αρχιεπ.Ιεροθέου 2
Τ.Κ. :262 22
Πληροφορίες: Κατσιγιάννης Λεόντιος
Τηλέφωνο:  2610 317462
Φαξ : 2610 317462
E-mail: tddypatras@2702.syzeyfxis.gov.gr                                                
 
 
 
                                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

        Γνωστοποιούμε ότι στην Πάτρα την 12η  Απριλίου 2017 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση.
              
               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                                    Ρέθυμνο 28-03-2017
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 673
Πληροφορίες : Ι.Πιπεράκης
Τηλέφωνο   : 2831343607
Fax          :  2831343609

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

    Γνωστοποιούμε ότι το τελωνείο Ρεθύμνης  την 27 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 πμ στο κατάστημα της υπηρεσίας θα διενεργήσει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για εκποίηση τροχοφόρων οχημάτων  για κυκλοφορία και  Ο.Τ.Κ.Ζ.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Η ΑΝ/ΤΡΙΑ   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                                                 ΑΘΗΝΑ 27 / 03 / 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΔΥ 1046440 ΕΞ 2017
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231 & 3210987
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr          
 
 
 
                                                                  
                                                                                
                                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 
           

              Στις 07 Aπριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας, θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την πώληση Υλικών Επαρχίας.
          Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/ Δημοπρασίες) και στην διεύθυνση www.oddy.gr .
          Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους.

 
 
 
 
                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
 
                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ                                 ΑΘΗΝΑ 23/03/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:ΔΔΔΥ 1044618ΕΞ2017
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ –ΔΙΚΥΚΛΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3242148-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 

                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
 
          Στις 03 Aπριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988 & 210.2473124, δημοπρατούνται α)τριάντα έξη (36) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε – Ο.Τ.Κ.Ζ. Αποθηκών Τρίτων (Αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης-Άνδρου και Τελωνείου Ραφήνας), β) Φορτηγά οχήματα για Διάλυση γ) και Δίκυκλα για Διάλυση.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/ Δημοπρασίες) και στην διεύθυνση www.oddy.gr .
        Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 30-3-2017 μέχρι και 31-3-2017 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. και την ημέρα της δημοπρασίας από ώρας 08:00 π.μ. – 09:00 π.μ.
        Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

                                                                                        

                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

                                                                             

                                                                              

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ&Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ                                        Μύρινα,20/03/2017
Ταχ. Δ/νση     : Μύρινα Λήμνου                                          Αριθμ. Πρωτ.688
Ταχ. Κώδικας: 81400
Πληροφορίες :Φ. Κεραμίδου
Τηλέφωνο      : 2254022284
Fax: 2254024724                                                                                                                               

                                                                                                                                             

 

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γνωστοποιούμε ότι στην Μύρινα Λήμνου στις 06/04/2017 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για διάλυση (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

 

 

 

                                         -Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
                                  ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ-
 
                                            ΚΑΝΤΑΡΑ  ΑΝΝΑ