ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΚ
Ρόδος, 02-08-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 5487

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Στις  23-8-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., στο Τελωνείο Ρόδου, τηλ. 2241363426  & 2241363759, δημοπρατούνται τριάντα ένα (31) αυτοκίνητα ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, τρία (3) αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΜΕ δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. (ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ) και δύο (2) αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΜΕ δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).

Πληροφορίες, όροι και Διακηρύξεις, θα διατίθενται  5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία στο Τελωνείο Ρόδου, στα γραφεία  της Δ.Δ.Δ.Υ.  & από τους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες)  και  www.oddy.gr .

Η επίσκεψη στην Αποθήκη του Τελωνείου  επιτρέπεται από 16-8-2016 μέχρι και 22-8-2016 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 12:30 μ.μ. ενώ στην αποθήκη του Τελωνείου στην περιοχή Ασγούρου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο υπάλληλο.

 

 

Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  ΡΟΔΟΥ α/α

 

           Κατσαρά Μαρία


 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Δ/νση: Πλατεία Τελωνείου

Τ.Κ.: 241 00

Πληροφορίες: Γιαλλελής Γ.

Τηλέφωνο:  2721 3165823

Φαξ : 2721 088915

Καλαμάτα, 06/07/2016

Αρ. Πρωτ.: 5880

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιούμε ότι στην Καλαμάτα την 03 Αυγούστου 2016 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για Ο.Τ.Κ.Ζ. , διάλυση και κυκλοφορία.  

                                                                                               Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ