ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                                         Κως , 14-08-2017
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ                                                                                  Αριθμ. πρωτ.: 3198
Ταχ. Δ/νση     : Ακτή Κουντουριώτη 7
Ταχ. Κώδικας : 853 00 Κως
Πληροφορίες : Διακαναστάσης Ιπ.
Τηλέφωνο      : 22423-61226
Fax               : 22423-61224
E-Mail : syzefxis@2728.syzefxis.gov.gr

 

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Γνωστοποιούμε ότι στην Κω , στις 29-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ,στο Τελωνειακό Κατάστημα Κω, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων  οχημάτων για κυκλοφορία και διάλυση (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους νέους όρους πώλησης τροχοφόρων οχημάτων(Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016).

 

                                                                                                     Ο Προϊστάμενος Τελωνείου Κω

 

                                                                                                             ΖΕΡΒΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ/Α΄

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ναύπλιο     31 – 07- 2017
                Α. Α. Δ. Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 4881
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, Ε.Φ.Κ. & ΛΟΙΠΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ       : Αμυμώνης  2                                                         
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ  : 211 00 – Ναύπλιο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ     : 2752352837
ΦΑΞ                 : 27520 27401
ΠΛΗΡΟΦΟΡ.    : N. ΡΗΓΑΝΑΣ

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Γνωστοποιούμε ότι στο Ναύπλιο στις 22/08/2017  θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για Ο.Τ.Κ.Ζ,  ( για μέλη της ΕΔΟΕ ) και διάλυση.

 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΡΗΓ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ