ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                              Πάτρα 09-12-2016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                  Αρ. Πρωτ. : 19818
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙO ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση: Αρχιεπ.Ιεροθέου 2
Τ.Κ. 262 22
Πληροφορίες: Κατσιγιάννης Λεόντιος
Τηλέφωνο: 2610 317462
Φαξ : 2610 331658
E-mail: tddypatras@2702.syzeyfxis.gov.gr

                                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιούμε ότι στην Πάτρα την 20η Δεκεμβρίου 2016 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση.

 

                                                                                               Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ α/α

 

                                                                                                ΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

———————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα, 06-12-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9941
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ

                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
Στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988 & 210.2473124, δημοπρατούνται Δίκυκλα και Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/ Δημοπρασίες) και στην διεύθυνση www.oddy.gr .
Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 16-12-2016 μέχρι και 20-12-2016 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ