ΑΘΗΝΑ  06 /12 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1181934 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 

 
 
 
         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
 

   Στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Αεροσκάφους & Πλωτών Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3911Α 3911Β & 3911Γ).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasiesΔΔΔΥ   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης του Αεροσκάφους και των Πλωτών επιτρέπεται από 11-12-2017 έως 15-12-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και το αρμόδιο Τελωνείο για το Αεροσκάφος.
                
    ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
                                                                        
                                                                               
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  07 /12 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1182212  ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ -ΔΙΚΥΚΛΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3242148
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
 
                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
         
 Στις  21 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται Δίκυκλα και Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies ΔΔΔΥ   και www.oddy.gr
          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 18-12-2017 μέχρι και 20-12-2017 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ.
  
     Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
                                                                                                                                    Κως , 29-11-2017  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αριθμ. πρωτ.: 4977
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ

Ταχ. Δ/νση     : Ακτή Κουντουριώτη 7
Ταχ. Κώδικας : 853 00 Κως
Πληροφορίες : Διακαναστάσης Ιπ.
Τηλέφωνο      : 22423-61226
Fax                   : 22423-61224 
E-MAIL : syzefxis@2728.syzefxis.gov.gr
 
 
 
 
 
                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
      Γνωστοποιούμε ότι στην Κω , στις 19-12-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ,στο Τελωνειακό Κατάστημα Κω, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων  οχημάτων για κυκλοφορία και διάλυση (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους νέους όρους πώλησης τροχοφόρων οχημάτων(Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016).
Το κείμενο της δημοπρασίας , με τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)  στην διαδρομή :
ΑΑΔΕ /ΜΕΝΟΥ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  ΔΔΔΥ.

 
  
 
                                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Τελωνείου Κω
 
                                                                                                                     ΖΕΡΒΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ/Α
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                                                  Κάλυμνος , 23 – 11 -2017
                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:  –  3500  –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Λιμάνι Καλύμνου
Ταχ. Κώδικας . : 852 00
FAX : 2243361230
Πληροφορίες : Γεώργιος Λουκάς
Τηλέφωνο : 2243361224
e-mail: syzefxis@2725.syzefxis.gov.gr

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

 

 

Γνωστοποιούμε ότι στο Τελωνείο Καλύμνου  την 14η  Δεκεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και για διάλυση.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστοτόπους της Α.Α.Δ.Ε.,  (www.aade.gr/ΜΕΝΟΥ/Δημοπρασίες ΔΔΔΥ)  και στην διεύθυνση (www.oddy.gr)  της Δ.Δ.Δ.Υ.
Η επίσκεψη και εξέταση των οχημάτων επιτρέπεται  ελεύθερα  για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 07/12/2017 μέχρι 13/12/2017 και ώρες 08:30 πμ-13:30μμ.
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Όρους Πώλησης Τροχοφόρων, ( Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστοτόπους.

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΤΕΛΩΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ
ΠΕ / Α΄

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  30 /11 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1178722 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: με ετήσια σύμβαση: 1)΄Αχρηστου Χαρτιού (Αρχείου Καλαθόχαρτο, ΦΕΚ Εθνικού Τυπογραφείου, Λαχεία, Ταινίες Καπνού, υδατογραφημένα χαρτιά, και οτιδήποτε άλλο χαρτί σε άλλη ποιότητα), προερχόμενο από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ  του Ν. Αττικής πλην Νήσων, (Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής & 2) ΄Αχρηστου και μη λειτουργικού Ηλεκτρονικού – Ηλεκτρικού – Ιατρικού Εξοπλισμού  προερχόμενο από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, του Ν. Αττικής πλην Νήσων (Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής), (Δ/ΞΗ 3909).

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
 
  Τα συγκεκριμένα δημοπρατούμενα είδη πέραν των Ειδικών ΄Ορων που προσαρτώνται στην Διακήρυξη που θα αναρτηθεί κατά τα λοιπά – ως προς την διαδικασία δημοπράτησης – διέπονται από τους ισχύοντες ΄Ορους Πώλησης Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
  
                      

                                                         
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  30 /11 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ 1178801  ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ -ΔΙΚΥΚΛΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3242148
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
                   Στις  11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124 δημοπρατούνται είκοσι πέντε (25) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε Αποθήκης Μαγουλέζας, καθώς και δύο (2) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/menoy/demoprasies ΔΔΔΥ και  www.oddy.gr .
          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 08-12-2017  από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. και την ημέρα της δημοπρασίας 11-12-2017  από ώρα 8:30 π.μ.  έως 11:00 π.μ.
                                                                       
  Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ