Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι  την 13η Φεβρουαρίου  2017 ημέρα Δευτέρα , και ώρα 9:00 π.μ  στο Κατάστημα της υπηρεσίας μας θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία,  η οποία  αφορά την εκποίηση πέντε ( 5 ) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κυκλοφορία κοινοτικών, δύο μοτοσυκλετών (2) μεταχειρισμένων προς διάλυση, δέκα πέντε ( 15 ) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής  (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  κοινοτικών με ΕΔΟΕ, και οκτώ  (8) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μη κοινοτικών με ΕΔΟΕ.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

 

 

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΠΑΦΙΛΗ