ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κάλυμνος, 10-01-2017
Α.Α.Δ.Ε.                                                                            Αριθμ.Πρωτ.:-67-

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Λιμάνι Καλύμνου
Ταχ. Κώδικας  : 852 00
FAX : 2243361230
Πληροφορίες : Γεώργιος Λουκάς
Τηλέφωνο : 2243361224
e-mail: syzefxis@2725.syzefxis.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

            Γνωστοποιούμε ότι στο Τελωνείο Καλύμνου  την 9η  Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 11:00 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και για διάλυση.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστοτόπους της Α.Α.Δ.Ε.,  www. gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες) και στην διεύθυνση www.oddy.gr.
Η επίσκεψη και εξέταση των οχημάτων επιτρέπεται  ελεύθερα  για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 02/02/2017 μέχρι 08/02/2017 και ώρες 08:30 πμ-13:30μμ.
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Όρους Πώλησης Τροχοφόρων, ( Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστοτόπους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΕΛΩΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ
ΠΕ / Α”

——————————————————————————————————————————————

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Καλαμάτα, 17-01-2017
Α.Α.Δ.Ε.                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 436
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Τελωνείου
Τ.Κ. :241 00
Πληροφορίες: Γιαλλελής Γ.
ΤΗΛ.:2721-365831

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιούμε ότι στην Καλαμάτα την 6 Φεβρουαρίου 2017 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για Ο.Τ.Κ.Ζ. και κυκλοφορία.              

                                Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

—————————————————————————————————————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.Α.Δ.Ε.                                                                                  Μεσολόγγι    12/01/2017
                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 74

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λιμάνι     
Ταχ. Κώδικας 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Πληροφορίες : Ι. Βλαχομήτρος
Τηλέφωνο        : 2631 3 63831
fax: 26313 63809

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

         Γνωστοποιούμε ότι στο Μεσολόγγι την 2η Φεβρουαρίου 2017  θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για Ο.Τ.Κ.Ζ. (για μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε.) και διάλυση

Ο  Προϊστάμενος του Τελωνείου α.α.

Γεωργούσης  Νότης – Παναγιώτ

—————————————————————————————————————————————

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα, 04-01-2017

Α.Α.Δ.Ε.                                        Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1000577ΕΞ2017

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60, 105 64, Αθήνα

Τηλ. : 210-32444231, 210-3210987

Α Ν Α  Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

 

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη στην και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση Συμβάσεων:

1) Χαρτιού Αρχείου, 2) Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού & Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού.

Διακηρύξεις θα διατίθενται από το γραφείο 23 της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Αθήνας (Σταδίου 60 – 8ος όροφος – τηλ.: 210- 3244 231), Τελωνείο Α΄ Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού – Λιμάνι Θες/νίκης (τηλ. 2310-232882, 229076), στο Τελωνείο Πατρών – Τμήμα Ι΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού – Αρχιεπισκόπου Ιερόθεου 2 & Ακτή Δυμαίων (τηλ.: 2610-317462, 2613-621731), Τελωνείου Λάρισας – Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού- Φαρσάλων 21 (τηλ.: 2413-511705, 511706) και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες) και www. oddy. gr.

                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                           Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ