ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  – ΤΕΛΩΝΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ   
Tαχ.Δνση.         Πλατ. Αγγελάκη  Τ.Κ.  732 00      Σούδα  Χανίων
Πληρ.  Παπαδάκης Ηλίας   Τηλ.:    2821345343     Fax :    2821089177
 
          Χανιά  17-07-2017                                                                                        Αριθ. Πρωτ:  4077
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η
 

Ενημερώνουμε ότι, η χωρητικότητα κινητήρα του αναφερόμενου στον στίχο 16 του πίνακα Ε΄ της με ΑΠ: 4014/13-7-17 Διακήρυξης Δημοπρασίας της υπηρεσίας μας, ήτοι επιβατικού μη Κοινοτικού (ΟΤΚΖ) FORD MUSTANG είναι  4.000 cc.
 
 
                                                                                

                
                                                                                     Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 
                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΙΓΑΝΟΥ
 
 
                                                                                 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  – ΤΕΛΩΝΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ   

Tαχ.Δνση.         Πλατ. Αγγελάκη  Τ.Κ.  732 00      Σούδα  Χανίων

Πληρ.  Παπαδάκης Ηλίας   Τηλ.:    2821345343     Fax :    2821089177

 

    Χανιά  13-07-2017                                                                       Αριθ. Πρωτ:  4013

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιούμε ότι στην Σούδα  Χανίων την 26η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη θα διενεργηθεί προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  τροχοφόρων  οχημάτων για κυκλοφορία,   για διάλυση  και Ο.Τ.Κ.Ζ.  (για μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε. ).

                                                                                                

                                                                                     Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

                                                                                  ΣΙΓΑΝΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  11 /07 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1105457  ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
      Στις 21 Ιουλίου 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Πλωτών Αθήνας  & Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3900 & 3900Α).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 17-7-2017 έως 20-7-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία
 
  ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

                                                                         
                                                                               
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  04 /07 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1100954 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
   Στις 14 Ιουλίου 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση Πλωτών Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3899Α).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
   Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 6-7-2017 έως 13-7-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια  Λιμεναρχεία.
 
   ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

                                                                         
                                                                               
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 

                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  21 /06 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1094082 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
  
   Στις 3 Ιουλίου 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση Πλωτών Χίου (Δ/ΞΗ 3898Α).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 26-6-2017 έως 30-6-2017 κατόπιν συνεννόησης με το  Λιμεναρχείο Χίου.
 
   ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

                                                                         

                                                                               

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ