ΑΘΗΝΑ 19 / 06 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Δ.Δ.Υ.1092245 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

      Στις 29 Ιουνίου 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση Πλωτών Μυτιλήνης (Δ/ΞΗ 3897Α).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 22-6-2017 έως 28-6-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα  Λιμεναρχεία Μυτιλήνης.
 
΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
                                                                         
                                                                               
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σύρος, 16/06/2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ                                                 Αρ. Πρωτ.: 2250
Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ,
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
&  ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ Δ/νση  : Ερμούπολη
Τ.Κ. :    84100
Πληροφ :  Β. Ζιούτου
Τηλέφωνο: 22810-86631
FAX:   22810-82680
Email:   syzefxis@2740.syzefxis.gov.gr

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Σας γνωστοποιούμε ότι  την 26η Iουνίου  2017 ημέρα Δευτέρα , και ώρα 9:00 π.μ  στο Κατάστημα της υπηρεσίας μας θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία,  η οποία  αφορά την εκποίηση ενός  ( 1 ) μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για κυκλοφορία κοινοτικό, δύο μοτοσυκλετών (2) μεταχειρισμένων προς διάλυση, δέκα οκτώ ( 18 ) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής  (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  κοινοτικών με ΕΔΟΕ, και τριών  (3) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μη κοινοτικών με ΕΔΟΕ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΠΑΦΙΛΗ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ 14 / 06 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1090088 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
  
     Στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Πλωτών Αθήνας  & Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3896 & 3896Α).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 19-6-2017 έως 26-6-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία
 
΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
                                                                         
                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                                                                                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αίγιο      2-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Αριθμ.Πρωτ:1669
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ  ΑΙΓΙΟΥ
Ταχ/κη Δ/νση: Λιμάνι
Ταχ.Κώδ. 25100  Αίγιο
Τηλέφωνο: 26913-62520
FAX: 26910-29689

 

                                                       ANAKOIΝΩΣΗ

   Γνωστοποιούμε ότι στο Αίγιο την 14-6-2017 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για Ο.Τ.Κ.Ζ, για διάλυση και για κυκλοφορία .

 

                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ   

                                                                            ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ                                


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ηράκλειο, 30/05/2017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                                         Αρ. πρωτ: 5329
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων & Δίωξης Λαθρεμπορίου
Γραφείο Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού
Ταχ. Δ/νση: ΠΡΟΒΛΗΤΑ IV
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Τ.Κ: 711 10
Πληροφοριες: Τσαγκαράκης Κων/νος
ΤΗΛ: 2813 411644
FAX: 2813 411628
Email: tsagkarakis@2159.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την 13-06-2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 09.30 στο Τελωνειακό Κατάστημα Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν, το καθένα χωριστά, οκτώ (8) κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, ένα (1) κοινοτικό κλειστό Φορτηγό αυτοκίνητο <3,5 τόνων προς κυκλοφορία, εννέα (9) κοινοτικά επιβατικά οχήματα τέλους κύκλου ζωής, δέκα (10) μη κοινοτικά επιβατικά οχήματα τέλους κύκλου ζωής, δύο (2) κοινοτικά δίτροχα προς κυκλοφορία και ένα (1) κοινοτικό δίτροχο προς διάλυση που βρίσκονται στον περίβολο του Τελωνείου Ηρακλείου. Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την Δημοπρασία, δηλαδή από 06-06-2017 μέχρι 12-06-2017 και ώρες από 08.30 έως 13.00.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι απαραίτητο οι αγοραστές να δηλώσουν το Α.Φ.Μ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., Δ/νση και τηλέφωνο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο κατάστημα του Τελωνείου Ηρακλείου, τηλ: 2813-411600, στην υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ στην Αθήνα, τηλ. 210-3238594, καθώς και στις ιστοσελίδες της Γεν. Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

 

                                                                                                  Η  Προϊσταμένη Δ/νσης  

                                                                                                             Ηλιάδου Άννα                                                                                      

———————————————————————————————————————–                                                                                                            

 

                                                                                                              Πάτμος , 15/05/2017
                                                                                                              Αριθμ. πρωτ.:  189
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση       : ΠΑΤΜΟΣ
Ταχ. Κώδικας  : 855 00
Πληροφορίες   : Βέζος Γεώργιος
Τηλέφωνο       : 22470 31312
Fax                   : 22470 34096
E-Mail : syzefxis@2798.syzefxis.gov.gr
Url:    www.aade.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι στην Πάτμο, στις 02-06-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ,στο Τελωνειακό Κατάστημα Πάτμου, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων  οχημάτων για διάλυση (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους νέους όρους πώλησης τροχοφόρων οχημάτων(Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016).

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                   ΒΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           

                                                             ΔΕ – Α΄

΄