ΑΘΗΝΑ 16 / 05 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1073625 ΕΞ 2017   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
  
        Στις 25 Μαϊου 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Υλικών Μαγουλέζας  & Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3895Α & 3895Γ).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
 Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Υλικών  επιτρέπεται από 23-5-2017 έως 24-5-2017 από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.
 
Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
                                                                                
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                                               ΑΘΗΝΑ 15 / 05 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1073056ΕΞ 2017             
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
  
           Στις  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται α)τριάντα πέντε (35) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε Αποθήκης Μαγουλέζας– Οχήματα Τ.Κ.Ζ. Αποθηκών Τρίτων (Αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης-Άνδρου και Τελωνείου Ραφήνας), β) Φορτηγά οχήματα για Διάλυση Αποθήκης Μαγουλέζας – Δήμου Ωρωπού και Δήμου Διονύσου και γ) Δίκυκλα για Διάλυση Αποθήκης Μαγουλέζας.
Η  Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/menoy/demoprasies και  www.oddy.gr .
          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 22-05-2017 μέχρι και 24-05-2017 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ. και την ημέρα της δημοπρασίας από ώρας 08:00 π.μ. – 09:00 π.μ.
        Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

                                                                        
                                                       
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΛΑΡΙΣΑ : 11 / 5 / 2017
Α.Α.Δ.Ε.                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7927
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ         : Φαρσάλων 21
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ       : 1307
Τ.Κ.                        : 41110
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   : Γ. Βασιλόπουλος
ΤΗΛ.                      : 2413511706
FAX                        : 2413511729

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι στη Λάρισα την 29η  Μαΐου 2017 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

                                                                                          ΑΘ. ΤΣΑΝΑΚΑΣ

———————————————————————————————————————–
 
                                                                                                            ΑΘΗΝΑ 9 / 05 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1068966 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
   Στις 23 Μαϊου 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Πλωτών  Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3893Α).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
 
 
 
                                                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΥΛΟΣ
 
                                                                             
                                                                               
 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                           Αργοστόλι :   8 Μαΐου 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.:      440

Ταχ. Δ/νση                   : Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας                : 281 00
Πληροφορίες                 : Π. Βλαχογιαννάτος
Fax                               : 26710 25155
Τηλέφωνο                     : 26710 22335

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Γνωστοποιούμε ότι στο Αργοστόλι την 26η  Μαΐου   2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία επιβατικών οχημάτων για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. καθώς και  φορτηγών για διάλυση.

 

Ο Προϊστάμενος

Δημόπουλος Κωνσταντίνος ΤΕ/Α΄

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Χανιά  24.04.2017
Αρ. Πρωτ 654

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.Γ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ& ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
στον ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μυλωνογιάννη 15, 73135 Χανιά
Πληροφορίες : Tζολάκη Αγγελική
Τηλέφωνο : 2821345605
Τηλεομοιοτ.¨:2821088740
Ηλ. Ταχυδρομ: ydechania@glk.gr
 

 

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

     Στις 16/5/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ στα γραφεία της  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ στον ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ( Μυλωνογιάννη 15,γ όροφος  τηλ.28213-45605) δημοπρατούνται 1 όχημα  OTKZ , 5 οχήματα προς διάλυση και 1 για κυκλοφορία  .(Αρ.πρωτ 654 ΑΔΑ: 78Θ4Η-ΨΦΝ  ).
Τα οχήματα δημοπρατούνται με τους νέους όρους πώλησης τροχοφόρων(ΦΕΚ 3420/25-10-2016)οι οποίοι είναι αναρτημένου στους ανωτέρω ιστότοπους.

 

                                                                                                                          Η προϊσταμένη ΥΔΕ Χανίων

                                                                                                                                    ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑΚΗ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                            ΑΘΗΝΑ 28 / 04 / 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                                               ΔΔΔΥ 1063394 ΕΞ 2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3242148 & 210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Στις  11 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται Δίκυκλα και Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί   στους ιστότοπους: www.aade.gr/memoy/demoprasies   και  www.oddy.gr

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 8-5-2017 μέχρι και 10-5-2017 και από ώρα 08:30 έως 13:30.

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους.

 

                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-                                          Θεσσαλονίκη, 11/04/2017
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
                             

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στις 03/05/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η π.μ. θα γίνει στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε αίθουσα της αποθήκης Δ΄ του Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.   προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκποίηση επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων για κυκλοφορία, οχημάτων για διάλυση άνω των 3,5 τόνων και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού του Α΄ Τελωνείου  Θεσσαλονίκης  στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ισόγειο, τηλ. 2310-229076 και 2310-232882. Οι Νέοι όροι πώλησης τροχοφόρων οχημάτων  αναρτώνται στους ιστότοπους www.oddy.gr και www.gsis.gr –Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις –Δημοπρασίες καθώς και η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ίδιους ιστότοπους.

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Πολίχνης επιτρέπεται από 25/04/2017 ημέρα Τρίτη, μέχρι 02/05/2017 ημέρα Τρίτη, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και αργίας Πρωτομαγιάς και από ώρα 8:30 έως 13:30.

 

 

                                                                          Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

                                                                         Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                 ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ