ΑΘΗΝΑ  15 /11 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1170450 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3242148
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
  
   Στις  28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, επαναδημοπρατούνται είκοσι τρεις (23) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε Αποθήκης Μαγουλέζας. Η  Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/menoy/demoprasies ΔΔΔΥ και  www.oddy.gr .
          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 27-11-2017  από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. και την ημέρα της δημοπρασίας 28-11-2017  από ώρα 8:30 π.μ.  έως 11:00 π.μ.
 
   Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4842
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Μερ. Σερρών 46
ΤAX. ΚΩΔ. : 69132
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ναλμπάντης  Γ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2531353507
FΑΧ :               2531353530
E-MAIL : syzefxis@2225.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γνωστοποιούμε ότι στις 15/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Τελωνειακό Κατάστημα Κομοτηνής, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και για διάλυση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  30 /10 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1161024 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

   Στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: ενός (1) Αεροσκάφους, Πλωτών Επαρχίας & έντεκα (11) Ομαδικών Κατηγοριών που περιλαμβάνουν Κινητήρες ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ (Δ/ΞΗ 3907Α, 3907Β & 3907Γ).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 3-11-2017 έως 9-11-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία
 
  ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
                                                                        
           

                                                                    
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


                                                                                                                Ρόδος 12 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7798 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Τμήμα Διαδικασιών
Ταχ. Διεύθυνση εμπορικό λιμάνι Ρόδου
Τ.Κ. 85 100 Ρόδος
Πληροφορίες Αναδιώτης Χρήστος
Τηλέφωνο 22413 63726
ΦΑΞ 22413 63751
E-mail c.anadiotis@2726.syzefxis.gov.gr

                                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Στις  01-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Τελωνείο Ρόδου, τηλ. 2241363426  & 2241363759, δημοπρατούνται δεκατέσσερα (14) αυτοκίνητα για ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑδώδεκα (12) αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ.) με δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ και πέντε (5) αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής(Ο.Τ.Κ.Ζ.) με δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ.
Η επίσκεψη στην Αποθήκη του Τελωνείου  επιτρέπεται από 26-10-2017 μέχρι και 30-10-2017 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 11:30 μ.μ. ενώ στην αποθήκη του Τελωνείου στην περιοχή Ασγούρου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο υπάλληλο.
   Όλα τα τροχοφόρα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ της ΔΔΔΥ όπου θα διατίθενται  5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία στο Τελωνείο Ρόδου, στα γραφεία  της Δ.Δ.Δ.Υ.  & από τους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες)  και  www.oddy.gr

Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  ΡΟΔΟΥ

Κούρτης Βασίλειος