ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    Καλαμάτα 04-10-2016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                            Αρ. Πρωτ. : 8659
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙO ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/νση:              Πλατεία Τελωνείου
Τ.Κ.                  241 00
Πληροφορίες: Γιαλλελής Γ.
Τηλέφωνο:      2721 3165823
Φαξ :                2721 088915
E-mail:

 

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Γνωστοποιούμε ότι στην Καλαμάτα την 26 Οκτωβρίου 2016 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για Ο.Τ.Κ.Ζ. και κυκλοφορία.

 

                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ- ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΚΥΚΛΩΝ
Αθήνα, 04/10/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 8335

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

           Στις  04 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται Δίκυκλα και Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Διακηρύξεις θα διατίθενται  5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία στα γραφεία  της Δ.Δ.Δ.Υ.  ( Σταδίου 60 – 8ος όροφος , γραφείο 24, τηλ. 210.3242148) & από τους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/ Δημοπρασίες)  και  www.oddy.gr .

          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 27-9-2016 μέχρι και 03-10-2016 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                             


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΚ
Κέρκυρα, 15/09/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 5161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

   Την 6Η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Τελωνείου Κέρκυρας, οδός Εθν. Αντιστάσεως 1, δημοπρατούνται, οχτώ (8) αυτοκίνητα για κυκλοφορία, ένα (1) φορτηγό για κυκλοφορία , ένα (1) δίκυκλο για διάλυση, πέντε (5) Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής προέλευσης σε ομαδική πώληση, τέσσερα (4)  Ο.Τ.Κ.Ζ. μη κοινοτικής προέλευσης, σε ομαδική πώληση και έξι (6) δίκυκλα για διάλυση σε ομαδική πώληση(κοιν. & μη κοιν. προέλευσης).

   Για την συμμετοχή στην δημοπρασία είναι απαραίτητο οι αγοραστές να δηλώνουν το Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Δ/νση, τηλέφωνο και ιδιότητα.

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Τελωνείο Κέρκυρας, τηλ.26613-63703 και στην υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ. στην Αθήνα  τηλ.210-3210987,210-3242148, καθώς και στις ιστοσελίδες της Γεν. Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων(www.gsis.gr-δημοπρασίες).

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                     ΕΛΕΝΗ  ΚΟΥΛΥΡΑ