ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά, 14/09/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 4450

Ταχ. Δ/νση: Μυλωνογιάννη 15

Πληρ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλ:  28213-45605

E-mail: i.papadimitrakis@glk.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις 27/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ στα γραφεία της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Χανίων ( Μυλωνογιάννη 15,γ όροφος  τηλ.28213-45605) δημοπρατούνται 5 οχήματα  OTKZ , 4 οχήματα προς διάλυση και 2 για κυκλοφορία  .(Αρ.πρωτ 4450 ΑΔΑ: 68ΣΗΗ-ΔΜΛ  ).

                                                                                                                                                                                                                           Η προϊσταμένη  ΥΔΕ Χανίων

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑΚΗ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μεσολόγγι, 05/09/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 2152

Ταχ. Δ/νση : Λιμάνι

Ταχ. Κώδικας: 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πληροφορίες : Ι. Βλαχομήτρος

Τηλέφωνο       : 2631 3 63831

FAX                  : 2631 3 63809

E-mail: syzefxis@2791.syzefxis.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιούμε ότι στο Μεσολόγγι την 29η Σεπτεμβρίου 2016 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για Ο.Τ.Κ.Ζ. (για μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε.) και διάλυση.

 

                                                                          Ο  Προϊστάμενος του Τελωνείου α.α.

                                                                            Γεωργούσης  Νότης – Παναγιώτης


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Δ/ΝΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Πάτρα, 08/09/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 14150

                                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιούμε ότι στην Πάτρα την 23η Σεπτεμβρίου 2016 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων  για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση.

                                                                                               Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

   ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Αθήνα, 01/09/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 7942

                          Α Ν Α  Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

      Στις 15-9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Πλωτών Αθήνας  & Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3883 & 3883Α).

    Αντίγραφα των διακηρύξεων δημοπρασιών και όροι πώλησης θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, από την Δ.Δ.Δ.Υ Αθηνών (τηλ.: 210-3244231), το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2310-229076), το Τελωνείο Πάτρας- Τμήμα  Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού Κτήριο Λιμένα Πατρών (2610-315800), το Τελωνείο Λάρισας Τμήμα Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού (τηλ.: 2413-511705) και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.gsis.gr της Γ. Γ. Π. Σ. (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες) και www. oddy. gr.

                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΔΥ
Χανία, 23-8-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 4645

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιούμε ότι στην Σούδα  Χανίων την 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη θα διενεργηθεί προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  τροχοφόρων  οχημάτων για κυκλοφορία    και Ο.Τ.Κ.Ζ. (για μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε. ).

                                                                                     Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

                                                                                  ΣΙΓΑΝΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
Αθήνα, 24-8-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 7708

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

           Στις  09-09-2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 π.μ. ,στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται τριάντα έξη (36) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) Κοινοτικής – Μη Κοινοτικής προέλευσης, καθώς και οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής Τελωνείου Ραφήνας και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης (Άνδρου).  Διακηρύξεις θα διατίθενται  5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία στα γραφεία  της Δ.Δ.Δ.Υ.  ( Σταδίου 60 – 8ος όροφος , γραφείο 24, τηλ. 210.3242148),  από τους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/ Δημοπρασίες)  και  www.oddy.gr .

          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 02-09-2016 μέχρι και 08-09-2016 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
Αθήνα, 24-8-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 7705

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

           Στις  08-09-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται Φορτηγά – Λεωφορεία ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ Κοινοτικά και Μη Κοινοτικά καθώς και Φορτηγά για ΔΙΑΛΥΣΗ –Κοινοτικά του Δήμου Ωρωπού και Δήμου Διονύσου.

      Διακηρύξεις θα διατίθενται  5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία στα γραφεία  της Δ.Δ.Δ.Υ.  ( Σταδίου 60 – 8ος όροφος , γραφείο 24, τηλ. 210.3242148) & από τους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες)  και  www.oddy.gr .

          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, από 02-09-2016 μέχρι και 07-09-2016 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Αθήνα, 26-8-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 7783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΤΗΣ 05-09-2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΘΟ ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 

  

      Σας γνωρίζουμε ότι στη Δημοπρασία της 5-9-2016, αριθμ. Δ/ξης Νο 3880 οικίσκων, στην πρώτη παράγραφο της επισήμανσης εκ παραδρομής αναγράφηκε ποσό 10.00€ εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αντί του ορθού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Αθήνα, 22-8-2016

Αριθμ.Πρωτ.: 7627

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Στις 05 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση Οικίσκων.

Διακηρύξεις θα διατίθενται από το γραφείο 23 της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Αθήνας (Σταδίου 60 – 8ος όροφος – τηλ.: 210-32 44 231), Τελωνείο Α΄ Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσ/νίκης – Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού – Λιμάνι Θεσ/νίκης (τηλ. 2310-276820,2310-229076), στο Τελωνείο Πατρών – Τμήμα Ι΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού – Κτήριο Λιμένα Πατρών (τηλ.:2610-315800), Τελωνείου Λάρισας – Τμήμα Ζ΄ Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού- Φαρσάλων 21 (τηλ.: 2413-511706) και στην ηλεκτρονική μας Δ/νση www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή: Διαγωνισμοί / Διαβουλεύσεις / Δημοπρασίες και www. oddy. gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Ι. Γιδογιάννου 35
33100 Άμφισσα
Πληροφορίες: Νικ. Σπανός
Τηλέφωνο: 2265028387,2265352604
Τηλ.& fax: 2265028570

Άμφισσα, 23-08-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Κατάστημα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Φωκίδας, δημοπρατούνται ομαδικά τα παρακάτω οχήματα:
Πέντε (5) ασθενοφόρα τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Σχετική διακήρυξη στην οποία αναφέρεται η τιμή εκκίνησης χορηγείται από την Υπηρεσία μας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία μας (Ι. Γιδογιάννου 35), τηλ.
2265028387,2265352604) και στην Υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Σταδίου 60, τηλ.2103242148).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Υ.Δ.Ε.