ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                 Μύρινα, 10/08/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.   Αρ. πρωτ. 2138


ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 


Δ/νση: Μύρινα Λήμνου
Τ.Κ. : 81400
Πληροφορίες: Φ. Κεραμίδου
Τηλέφωνο: 2254022284
Φαξ : 2254024724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι στην Μύρινα Λήμνου στις 21/09/2017 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία.

 

                                                                           -Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

                                                                   ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ-

 

 

                                                                               ΚΑΝΤΑΡΑ  ΑΝΝΑ

 —————————————————————————————————————————————–
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  08 /09 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1131576 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
        Στις 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Αεροσκάφους & Πλωτών Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3902Α & 3902Β).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης του Αεροσκάφους και των Πλωτών επιτρέπεται από 12-9-2017 έως 15-9-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και το αρμόδιο Τελωνείο για το Αεροσκάφος
 
  ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
                                                                        
    

                                                                           
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.                                          Πάτρα, 24/08/2017
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ.: 15001
 
Δ/νση: Αρχιεπ.Ιεροθέου 2
Τ.Κ. :262 22
Πληροφορίες: Κατσιγιάννης Λεόντιος
Τηλέφωνο:  2610 317462
Φαξ : 2610 317462
E-mail: tddypatras@2702.syzeyfxis.gov.gr                                                
 
 
 

 
 
                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
                 
 
Γνωστοποιούμε ότι στην Πάτρα την 12η Σεπτεμβρίου 2017 θα  διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση.
 
 
 
 
                                                                                                Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 
                                               
 
                                                                                         ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  22 /08 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1123930  ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
 Στις 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Πλωτών Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3901Α & 3901Β).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Πλωτών επιτρέπεται από 28-8-2017 έως 4-9-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία
 
    Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους
      

                                                                         
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ