ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Θεσσαλονίκη  12/10/17
Α.Α.Δ.Ε.                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.   49026
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ           : Δ/νση Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.           : 54110
Τηλέφωνο: 2310 232882

                                               

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

         Η προγραμματισθείσα δημοπρασία οχημάτων του Τμήματος Διαχ/σης Δημοσίου Υλικού του Α΄  Τελωνείου Θεσσαλονίκης για τις 19/10/2017 αναβάλλεται λόγω απεργιακής κινητοποίησης του  προσωπικού την ημερομηνία αυτή.

        Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής  της Δημοπρασίας ορίσθηκε η 20/10/2017, ημέρα Παρασκευή.

 

                                                                                 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

                             ΤΟΥ Α΄ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

                                                                                                       

  ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

                                             

                                                                                

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΛΑΡΙΣΑ:  09-10-2017

Α.Α.Δ.Ε.                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 17366
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ      : Φαρσάλων 21
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ  : 1307
Τ.Κ.                   : 41110
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Βασιλόπουλος
ΤΗΛ.  : 2413511706
FAX     : 2413511729
 
        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι στη Λάρισα την 27η Οκτωβρίου 2017 θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία τροχοφόρων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μυτιλήνη    05-10-2017
Α.Α.Δ.Ε.                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 3723
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Προκυμαία Μυτιλήνης
81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πληροφορίες: Βαμβούρης Γεώργιος
Τηλεφ.: 2251046340
e-mail: syzefxis@2559.syzefxis.gov.gr
 

        
 
 
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 26-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα  του Τελωνείου Μυτιλήνης , θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα προς κυκλοφορία, διάλυση και Τ.Κ.Ζ. (με Ε.Δ.Ο.Ε.).
Πληροφορίες στα τηλ. 2251023196 κο Νησιώτη και 2251046340 κο Βαμβούρη στο τελωνειακό κατάστημα.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ α/α
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕ/Α΄

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  09 /10 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ 1149376  ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ -ΔΙΚΥΚΛΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 32421483
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
                   Στις  26 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988  & 210.2473124, δημοπρατούνται α)είκοσι τρείς (23) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε που βρίσκονται στην Αποθήκη Μαγουλέζας, β) Φορτηγά οχήματα για Διάλυση Αποθήκης Μαγουλέζας – Δήμου Αθηναίων – Δήμου Ωρωπού –Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης – Δήμου Διονύσου – Δήμου Δάφνης Υμηττού – Οχήμτα Τ.Κ.Ζ. (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε. και Φορτηγά οχήματα Διάλυσης Υ.Δ.Ε. Νομού Κορίνθου.
Η  Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/menoy/demoprasies και  www.oddy.gr .
          Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας  επιτρέπεται από 23-10-2017 μέχρι και 25-10-2017 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ. και την ημέρα της δημοπρασίας από ώρας 08:00 π.μ. – 09:00
        Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Τ.Κ :    54110
Τηλέφωνο: 2310 232882

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στις 19/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η π.μ. θα γίνει στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε αίθουσα της αποθήκης Δ΄ του Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.   προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκποίηση επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων για κυκλοφορία, οχημάτων για διάλυση άνω των 3,5 τόνων και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού του Α΄ Τελωνείου  Θεσσαλονίκης  στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ισόγειο, τηλ. 2313-505303, 2313505304 και 2310-232882. Οι Νέοι όροι πώλησης τροχοφόρων οχημάτων αναρτώνται στους ιστότοπους www.oddy.gr και www.aade.gr –menoy-demoprasies . H Διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στους ίδιους ιστότοπους.
Η επίσκεψη στην Αποθήκη Πολίχνης επιτρέπεται από 12/10/2017 ημέρα Πέμπτη μέχρι 18/10/2017 ημέρα Τετάρτη, εκτός Σαββάτου και Κυριακής  και από ώρα 8:30 έως 13:30.

 

                                                                        Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ
                                                                         Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
         
 
 
                                             
                                                                                 ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
                                                                                                                               Κέρκυρα  16-08-2017            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4427   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
TEΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                               
ΤΜΗΜΑ Ε.Φ.Κ
 
 
 
 
 
 
                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
 
  Την 12/10/2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Τελωνείου Κέρκυρας, οδός Εθν. Αντιστάσεως 1, δημοπρατούνται, οχτώ (8) αυτοκίνητα για κυκλοφορία, ένα (1) φορτηγό Ο.Τ.Κ.Ζ., ένα (1) μοτ/το για κυκλοφορία, τρία (3) δίκυκλα για διάλυση, δέκα (10) Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής προέλευσης, δύο (2)  Ο.Τ.Κ.Ζ. μη κοινοτικής προέλευσης, μία (1) ρυμούλκα και ένα (1) τρέιλερ.
Για την συμμετοχή στην δημοπρασία είναι απαραίτητο οι αγοραστές να δηλώνουν το Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Δ/νση, τηλέφωνο και ιδιότητα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Τελωνείο Κέρκυρας, τηλ.26613-63710, 26613-63703 και στην υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ. στην Αθήνα  τηλ.210-3210987,210-3242148, καθώς και στις ιστοσελίδες της Γεν. Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων(www.gsis.gr-δημοπρασίες).
 

                                                                        
                                                                                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
          
                                                                                                                   ΚΟΥΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ                        

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  27 /09 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ.1141986 ΕΞ2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
                                                                        
  Στις 6 Οκτωβρίου 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Υλικών Αθήνας & Μαγουλέζας και ώρα 11:00  των Πλωτών Επαρχίας (Δ/ΞΗ 3905, 3905Α & 3905Β).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη των Υλικών και των Πλωτών επιτρέπεται από 2-10-2017 έως 5-10-2017 κατόπιν συνεννόησης με τους χώρους αποθήκευσης των Υλικών και με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.
΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


 
 
                                                                                                                      ΑΘΗΝΑ  19 /09 / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  Δ.Δ.Δ.Υ. 1136946  ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr
 
 
 
 
 
 
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
                                                                        
   Στις 5-10-2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:00, στην αίθουσα δημοπρασιών της Μαγουλέζας θα πραγματοποιηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  για την πώληση: Υλικών Αθήνας (Δ/ΞΗ 3903).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους  www.aade.gr/memoy/demoprasies   και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Υλικών  επιτρέπεται από 2-10-2017 έως 4-10-2017, από 08.00 έως 15:00μ.μ., κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους
  ΄Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ & ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους                                                   
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


                                               ΑΘΗΝΑ 19 /09 / 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1136908 ΕΞ 2017
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤAX. ΚΩΔ. : 105 64
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3244231-210 3238594
FΑΧ : 210 3244268
E-MAIL : dddy@oddy.gr

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 05 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας μας στα Άνω Λιόσια, τηλ. Αποθήκης 210.2471988 & 210.2473124, δημοπρατούνται Δίκυκλα και Επιβατικά ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους www.aade.gr/memoy/demoprasies και www.oddy.gr
Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 02-10-2017 μέχρι και 04-10-2017 από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. καθώς και την ημέρα της δημοπρασίας από 08:00 π.μ. έως 09:30 π.μ.
Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ